Termofyz s.r.o.

Referencie a certifikáty

Referencie

Bytové domy, rodinné domy, školy, prevádzky:
 • Raketová č. 7,8
 • Budapeštianska č. 40
 • Krakovská č. 13
 • Postupimská č. 1,3
 • Hemerkova č. 1,3,5
 • Fábryho č. 8.10
 • Dvorkinova č. 6, 8
 • Ždiarska č. 6, 8
 • Tri hôrky č. 9, 11, 13, 15
 • Trieda SNP č. 64, 66    
 • Sputniková č. 1    
 • Dvorkinová č. 14, 16   
 • Hlinková č. 35, 37, 39   
 • Jenisejská č. 16    
 • RD Krásna nad Hornádom   
 • Tyršovo nábrežie č. 2   
 • Budapeštianská č. 18, 20   
 • Čordáková č. 14, 16    
 • Nám. kozmonautov č. 8
 • BD Turňa/Bodvou
 • Rožňavská č. 14
 • Orgovánová č. 2    
 • Krakovská č. 17    
 • Fábryho č. 24,26,    
 • Tr. SNP č. 55    
 • Palkovičová č. 8    
 • Fibichova č. 1,3,5,7,9,11    
 • Ľudová č. 5     
 • Miškovecká č. 12,13   
 • Bukovecká č. 3    
 • Národná trieda č. 59,61,63   
 • Krásna nad Hornádom   
 • Ondavská č. 3,5,7    
 • Výstavby č. 4,6    
 • Ľudová č. 3     
 • Idanská č. 25,27,29,31,33,35  
 • UPJŠ, edičné stredisko   
 • VHS cementáreň, Turňa/Bodvou       
 • Katolická pedag. škola, Charkovská č. 1 
 • Soc. poisťovňa, Michalovce  
 • Dargovských hrdinov – Hospic  
 • Krosnianska ul. – škôlka   
 • Rožňavská č. 4    
 • Zvonárenská č. 8    
 • ZŠ Krosnianská č. 4    
 • Komenského č. 20,22   
 • ZŠ Krosnianská č. 2    
 • U.S. Steel

Certifikáty

Naša firma si zakladá na odbornosti pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú pravidelných školení.

Certifikáty

Certifikáty
Certifikáty