Termofyz s.r.o.

Hydroizolácia striech

Priťažené


Realizujeme kompletné zateplenie strešných plášťov – kotvením, lepením, priťažením podľa technických možností a statických posúdení.